Banská Štiavnica – mesto zapísané do UNESCO, kaštieľ Sv. Anton, Medzi dominanty Štiavnice patria Starý a Nový zámok, Klopačka, Kostol sv. Kataríny, radnica, Námestie sv. Trojice či Kalvária.

Krupina -  historické okresné mesto s hradbami, meštianskymi domami, dominanta Vartovka týčiaca sa nad mestom pripomína protiturecké boje,

Bzovík - pevnosť, pôvodne cisterciánsky kláštor z 12. storočia, Brhlovce - ojedinelé skalné tufové obydlia, Sebechleby, časť Stará hora - pamiatková rezervácia ľudovej architektúry a skupina Sebechlebskí hudci.

Hontianska vínna cesta – ochutnávky vína v najlepších pivniciach Sebechleby - Stará hora,  Rykynčince, Vinica, Žemberovce, Horné Semerovce,
Chodecké preteky Dudinská päťdesiatka

Prírodné travertínové útvary „travertínové kopy“ chránené od roku 1964.
Usadeniny uhličitanu vápenatého (CaCO³) vznikli vyzrážaním minerálnej vody bohatej na hydrouhličitan vápenatý. Zachytávanie a zvýšený odber vody pre potreby kúpeľníctva, a technický zásah spôsobili, že voda prestala vytekať z vyššie položených objektov. Na väčšine objektov sa travertín premenil na pevnejší vápenec. Vyzrážaním travertínu z vôd vytekajúcich z miestneho kúpaliska a z nádrží vznikla pri riečke Štiavnica známa Travertínová terasa. Travertínový útvar Kúpeľný prameň je vysoký 6 m. Pologuľovitý útvar s kráterovitým otvorom v mieste výveru nazvali Tatársky prameň. Minerálna voda v minulosti vytekala aj v mieste pomenovanom Hostečný prameň a slúžila na liečbu reumatizmu. Najvyššie nad úrovňou toku sa nachádza malý, asi 2 m vysoký asymetrický útvar  s poetickým názvom Šípková Ruženka. Ľudia trpiaci očnými problémami kedysi radi vyhľadávali tzv. Očný prameň, z ktorého prestala voda vytekať už v roku 1938.
Najrozsiahlejšia je travertínová terasa Rímske kúpele. Jedno z výverových miest sa zachovalo. Zaujímavosťou je 32 umelo vytesaných bazénikov, ktoré údajne vyhĺbili rímski vojaci (odtiaľ pochádza aj ich názov). Vyššie položené bazény vraj patrili veliteľom a dolné mužstvu. Tieto „kúpele v prírode“ sa využívali ako ľudové. Až do roku 1958 bol prítok minerálnej vody činný, odvtedy útvar zvetráva, zarastá vegetáciou, no je stále obdivovanou raritou.

Vzdialenosti
Bratislava  170 km
Budapešť  100 km
Viedeň 220 km
Levice 28 km
Banská Bystrica 80 km
Nitra  75 km
Krupina  30 km
Šahy 16 km

slovenskyрусски