Kúpele Sliač sú zamerané na choroby srdca a ciev. V 16. storočí patrili medzi najvyhľadávanejšie v Uhorsku. V polovici 19. storočia stála v Sliači už aj jednoposchodová kúpeľná budova so štyrmi bazénmi postavenými priamo na prameňoch. Okrem toho boli postavené dva hotely a obľube sa tešili súkromné domy „Thököličkin dom“ (dnes liečebný dom Amália) a „Szeréničkin dom“. V roku 1930 vybudovali modernú reštauráciu, dnešnú Spoločenskú dvoranu a kúpeľné sanatórium  Palace.
Kúpele Sliač ležia v západnej časti Zvolenskej kotliny, na západnom úpätí Slovenského Rudohoria v nadmorskej výške 373 m medzi Banskou Bystricou a mestom Zvolen, obklopené rozsiahlymi lesmi, s výhľadom do údolia rieky Hron, na Kremnické a Štiavnické vrchy a západnú časť Nízkych Tatier.
Najstaršia zmienka o sliačskych prameňoch pochádza z roku 1244, z čias kráľa Bela IV. A aj Sliač má svoju povesť. Kedysi ženy chodievali namáčať ľan do jám s teplou vodou. Keď jednej z nich odpuchli boľavé nohy, rozprávala to ďalej a tak začali prichádzať ľudia zblízka i zďaleka, aby vyskúšali uzdravujúce pramene.  

Čo tu liečia

Liečia sa tu pacienti s chorobami vysokého krvného tlaku, artériosklerózy, stavy po reumatickom zápale srdcového svalu a chlopní, po operácií srdca a ciev. Veľmi uspokojivé výsledky sa dosahujú pri liečbe ischemickej choroby srdca, angíny pectoris, pri chorobách tepien, dolných končatín a pri liečbe pacientov po infarkte myokardu.

Choroby obehového ústrojenstva - stav po akútnej karditíde do 12 mesiacov od vzniku, chlopňové chyby, ischemická srdcová choroba s anginóznymi záchvatmi, stavy po implantácii kardiostimulátora, stav po akútnom infarkte myokardu, ischemická srdcová choroba s prekonaným akútnym infarktom od 6 do 12 mesiacov po akútnom infarkte. hypertenzívna choroba I., II. a III. stupňa, juvenilná hypertenzia, ochorenie tepien končatín na podklade aterosklerotickom alebo zápalovom, stav po trombózach a tromboflebitídach, chronické lymfatické edémy, stavy po operáciách srdcových chýb vrodených alebo získaných, stavy po revaskularizačných cievnych rekonštrukciách na srdci, transplantácie srdca, poúrazové stavy srdca, stavy po cievnych rekonštrukčných operáciách na cievnom systéme do 6 mesiacov po operácii.

Ženské choroby - primárna a sekundárna sterilita a infertilita, poruchy ovariálnej funkcie a vývoja maternice u žien do 38 rokov veku, chronické zápaly vnútorných rodidiel, stavy po operáciách vnútorných rodidiel,  komplikácie po potrate a mimomaternicovej ťarchavosti, klimakterický syndróm

Liečivé zdroje

Kúpeľný prameň - vyviera priamo pod Kúpeľným domom a je terapeuticky najdôležitejším a najvýdatnejším. Využíva sa na liečebné procedúry.  Vo svete existujú už len tri ďalšie miesta s podobným zložením liečivej minerálnej vody ako má Kúpeľný prameň (Argentína, Austrália a Španielsko).
Charakteristika: prírodná liečivá voda s teplotou 33,3 °C , stredne mineralizovaná, uhličitá, síranovo-hydrogénuhličitanová, vápenato-horečnatá so zvýšeným obsahom horčíka a fluóru, slabo kyslá, teplá, hypotonická.
 
Na pitné kúry sa využívajú pramene:

Štefánik – najchladnejší prameň (12°C) s vysokým obsahom oxidu uhličitého a farmakologicky aktívneho železa. Je vhodný na podporu trávenia a pri chudokrvnosti. Už v druhej polovici 19. storočia vodu tohto prameňa plnili do fliaš a ako liečivú ju predávali po celom Rakúsko - Uhorsku. Patrí k najobľúbenejším prameňom návštevníkov.
Charakteristika: prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, uhličitá, hydrogénuhličitanová, vápenatá, železnatá, so zvýšeným obsahom kyseliny metakremičitej, slabo kyslá, studená, hypotonická.   
 
Bystrica –  (23°C) prameň odporúčaný najmä pri ochoreniach žalúdka. Pôvodný  názov Dorothea dostal podľa manželky uhorského palatína Jozefa Habsburského.

Lenkey –  (22,5°C) prameň odporúčaný pri nechutenstve, zníženej tvorbe žalúdočnej kyseliny a zníženej tvorbe žlče a pankreatických enzýmov. Jeho výpary spôsobovali v minulosti náhly úhyn vtákov a zvierat v okolí, pretože prameň vyvieral v uzavretom priestore malej jaskyne, čím vznikla silná koncentrácia plynu CO2. V roku 1834 prameň upravil prírodovedec a milovník sliačskej prírody Acacius Lenkey.

Adam -  (23°C) pri ochoreniach močového mechúra a črevných kataroch. Je jediným prameňom, z ktorého voda nevyteká, ale eruptuje v pravidelných intervaloch. Pomenovanie má podľa dvorného kancelára Adama Revického, ktorý ho dal v roku 1831 upraviť na štátne trovy. V jeho tesnej blízkosti sa nachádza kaplnka Svätej Hildegardy z roku 1855.

Nemenej zaujímavé z lekárskeho hľadiska je využívanie žriedlového plynu, ktorý je z väčšej časti tvorený čistým CO2 a ktorý sprevádza minerálnu vodu prameňa. Už od 50. rokov minulého storočia sa tento žriedlový plyn využíva pri podávaní podkožných injekcií, typických práve pre Sliačske kúpele.

Balneoterapia

Procedúry sa poskytujú v Kúpeľnom dome.

Vodoliečebné procedúry
Termálne bazény, vaňové minerálne kúpele, uhličitý kúpeľ vo vani alebo v bazéne, škótske streky, vírivý kúpeľ, šliapací kúpeľ, podvodné masáže.

Masáže
Klasická masáž, reflexná masáž, manuálna a prístrojová lymfodrenáž, masáž chodidiel

Rehabilitácia
Individuálna a skupinová kinezioterapia

Fyzikálna terapia
Vákuopres, hydrogalvan, iontoforéza, diadynamické prúdy, ultrazvuk, krátkovlnná diatermia, magnetoterapia (pamatron, magnekon), ionomodulátor, diatron, horské slnko, solux a
biolampa

Termoliečba
Parafínové  a rašelinové zábaly

Ostatné procedúry
Plynové podkožné injekcie žriedlového plynu, biovak – suchý uhličitý kúpeľ s prírodným žriedlovým plynom, inhalácie, oxygenoterapia

slovenskyрусски